Zacharias en Elisabeth

De zoon van Zacharias is geboren

Deel 19 van de serie 'Wat de Bijbel ons vertelt', 1974
ISBN 90 6126 319 0