In 1965 riep het Nederlands Bijbelgenootschap een commissie van deskundigen bijeen, bestaande uit psychiaters, theologen, een geneesheer directeur, profossoren, dominees, pastoors, rabbijnen, schoolmeesters en een hofdame. De bedoeling was een serie bijbelverhalen te produceren voor de verstandelijk gehandicapte jeugd. Men wilde de serie in aparte delen uitgeven.
De tekeningen moesten zo voor zichzelf spreken dat de tekst slechts aanvullend hoefde te zijn.

Vele kunstenaars reageerden op de oproep om een proeftekening in te sturen.
Kees de Kort werd gekozen. De samenwerking tussen de NBG-commissie en Kees de Kort resulteerde in de serie 'Wat de bijbel ons vertelt' waarvan in twintig jaar tijd 28 deeltjes zijn verschenen. Het is nu veertig jaar geleden dat het eerste deel 'Jezus is geboren' uit kwam. Tien delen zijn gewijd aan het Oude en achttien delen aan het Nieuwe Testament.

Om zich te verdiepen bezocht Kees de Kort verstandelijk gehandicapten en ontdekte dat er grote verschillen in niveau zijn. Voor de meesten gold echter dat zij niet of nauwelijks konden lezen. Dat hebben ze gemeen met kinderen, ook een belangrijke doelgroep. Daarom leerde hij zichzelf te kijken als een kind.

De figuren staan op de grondlijn en er is weinig perspectief. De compositie bestaat uit grote kleurige vlakken. Bijna altijd staan mensen centraal en hun gezichten laten direct hun emoties zien. De herkenbaarheid van de bijbelse figuren is groot; als ze in meerdere verhalen voorkomen, hebben ze hetzelfde uiterlijk en dezelfde kleding. Zo draagt Jezus altijd dezelfde mantel en is hij onmiddellijk herkenbaar als de man waar het om draait, maar ook als de mens tussen de mensen.

Kees de Kort heeft geen kinderbijbel gemaakt, maar een bijbel voor kinderen. Dat wil zeggen dat de bijbelse verhalen niet worden naverteld in de eigen bewoordingen en met de eigen aanvullingen en fantasie van een auteur. De teksten zijn een bewerking van de grondtekst van de bijbel. Ze zijn kort en bondig. De 'kinderbijbel'van Kees de Kort is niet zozeer een voorleesbijbel, maar veel meer een 'kijkbijbel'.