Uittocht uit Egypte

De Israeliten lopen door de zee

Deel 14 van de serie 'Wat de Bijbel ons vertelt', 1971
ISBN 90 6126 314