Uittocht uit Egypte

Het water stroomt terug over de Farao en zijn soldaten

Deel 14 van de serie 'Wat de Bijbel ons vertelt', 1971
ISBN 90 6126 314